Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa (dalej „Robert Bosch Sp. z o.o.”) dla strony internetowej www.pomyslodajnia.pl (dalej „Strony Internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.”), zwanej również “Serwisem”. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na stronach internetowych Robert Bosch Sp. z o.o., jest chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treść tych stron nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe

Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Robert Bosch Sp. z o.o. są chronione ustawowo. Dotyczy to w szczególności marek Bosch i Dremel, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych, logotypu pomysłodajnii, logotypu Mistrzowie Majsterkowania i symboli.

Część podstawowa:

 1. Podmiot odpowiedzialny

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231) przy ul. Jutrzenki 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000051814, REGON: 011124535, NIP: 526-10-27-992, o kapitale zakładowym: 197 443 600 zł (w dalszej części niniejszego dokumentu określana „my“) jako operator niniejszej strony internetowej http://www.pomyslodajnia.pl („Strona Internetowa Robert Bosch Sp. z o.o.“) jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o („Użytkownik“).

Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą.

W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z korzystaniem ze Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o.

 1. Dane osobowe

Dane osobowe są to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia tożsamości Użytkownika. Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej w sekcji Część Rozszerzona pkt. 1), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Stronę Internetową Robert Bosch Sp. z o.o., także mogą być danymi osobowymi. Jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 1. Gromadzenie i zatwierdzanie danych

Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o. bez ujawniania swojej tożsamości jako gość. Dane szczegółowe dotyczące standardowo gromadzonych przez nas informacji po uzyskaniu przez użytkownika – gościa dostępu do Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o. zostały podane poniżej w pozycji „Wpisy w dzienniku serwera WWW” .

 1. Wpisy w dzienniku serwera WWW

Po uzyskaniu dostępu do niniejszej Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o., przeglądarka internetowa Użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika”) do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

 • data uzyskania dostępu
 • czas uzyskania dostępu
 • URL strony internetowej z której nastąpiło przekierowanie
 • odczytany plik
 • wielkość przekazanych danych
 • typ i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny
 • adres IP
 • nazwa domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika

Są to wyłącznie informacje, niepozwalające na identyfikację Użytkownika. Informacje te są niezbędne w celach technicznych, aby prawidłowo dostarczyć treści żądane przez Użytkownika, a ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania ze stron internetowych. Wpisy do dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić naszą witrynę internetową i leżącą u jej podstaw technologię, a następnie są usuwane.

 1. Stosowanie profili

Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania Użytkownika, ze Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o. (i biuletynów związanych z nią) w celach reklamowych i do badań rynkowych, a także w celu dostosowania Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o. do potrzeb jej Użytkowników. Gromadzenie tych danych związanych z używaniem i tworzeniem profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ciasteczka ID. Szczegółowe informacje odnośnie naszej polityki cookies oraz wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się poniżej.

Profile używania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w zanonimizowanej postaci i nie łączymy ich z nazwiskiem Użytkownika, ani z żadną inną informacją, taką jak adres e-mail, która mogłaby ujawnić jego tożsamość.

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile używania przy pomocy usługi Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o. przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej Robert Bosch Sp. z o.o. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „Safe Harbor” USA-UE oraz programu „Safe Harbor” USA-Szwajcaria zgodnie z wymaganiami amerykańskiego Departamentu Handlu w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Safe Harbor i zobaczyć certyfikat Google, należy odwiedzić stronę http://www.export.gov/safeharbor/.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” – rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 1. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony.

 1. Dane osób nieletnich

Osoby nieletnie nie powinny korzystać z Serwisu i tym samym przekazywać nam danych osobowych.

 1. Łącza do innych serwisów WWW

W przypadku gdy Strona Internetowa Robert Bosch Sp. z o.o. zawiera łącza do innych serwisów WWW, nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 1. Zmiany niniejszej informacji

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może zostać zmienione w razie zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej Robert Bosch Sp. z o.o.  lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawna. Taka zmiana nie będzie pozbawiać Użytkownika praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Oświadczenia. W razie braku zgody Użytkownika na takie zmienione postanowienia Oświadczenia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej Robert Bosch  Sp. z o.o.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na następujący adres: konkursdremel@pl.bosch.com.

Powyższa polityka prywatności obowiązuje od dnia: 01.02.2016r.

Koniec części podstawowej.

Część rozszerzona:

 1. Ciasteczka

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy „ciasteczka” (pliki „cookie”). Ciasteczka są to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer strony internetowej na twardy dysk Użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymujemy pewne dane dotyczące np. adresu IP, stosowanej przeglądarki, systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika i połączenia z Internetem.

Nasze ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wprowadzania wirusów do komputera Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w ciasteczkach, możemy uprościć nawigację i usprawnić prawidłowe wyświetlanie się naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku pobierane dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.

Naturalnie, Użytkownik zawsze może przeglądać naszą witrynę internetową bez ciasteczek. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zakładają wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć stosowanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. W celu uzyskania informacji dotyczących zmiany tych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Należy zauważyć, iż niektóre z funkcji naszej Strony Internetowej Robert Boscha Sp. z o.o. mogą nie działać w przypadku wyłączenia ciasteczek.
 
Cookies wykorzystywane obecnie na naszej stronie:

 1. Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych

Facebook

Strona Internetowa Robert Bosch Sp. z o.o. wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook lub przyrostek „Facebook”, „lubię to”, lub „udostępnij”.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebook. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

Google+

Strona Internetowa Robert Bosch Sp. z o.o. wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+” lub „Google plus”, lub „+1″.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony.

YouTube

Strona Internetowa Robert Bosch Sp. o.o. korzysta z platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych.

Koniec części rozszerzonej.